Boomfeestdag 2019 Net als vorig jaar gaan we (2 WadV-ers) met de leerlingen van groep 7/8 van de openbare basisschool De Tweemaster wilgen knotten langs het Nigtevechtsepad, het fietspad van Nigtevecht naar Weesp. De locatie ligt...

Tijdens Boomfeestdag van 21 maart j.l. hebben leerlingen van de Nigtevechtse basisscholen een begin gemaakt met het knotten van de wilgen langs het Nigtevechtsepad, het fietspad van Nigtevecht naar Weesp. Vanwege de dicht opeenstaande takken...

Kinderen uit de bovenbouw van De Flambouw en De Tweemaster te Nigtevecht. Om 9.00 uur verzamelen de kinderen bij het schoolhek. Het is prachtig weer. Van school uit zijn 2 leerkrachten en enkele ouders aanwezig. Pepijn geeft een korte...