VPC-Poortwachters
Overzicht van de VPC-voortrekkers per regio of onderwerp
zie ook: concept-tekst-vpc-verslag-in-wording


Vecht-regio’s

Oud Zuilen/Maarssen: Steven en Jan Willem
Breukelen/Scheendijk: Bertien en Jan Willem
Loenen: Wouter
Vreeland: Wendela en Kees
Vinkeveen (Ronde Venen): Charlotte en Luuc
Wijdemeren: Niels en Hugo
Weesp (A’dam): Frans
Gooise Meren ?


Onderwerpen/dossiers

Landbouw: Bert

Natuur w.o. bomen & oeverlandjes: Kees, Joern, Charlotte en Parken: Steven, Joern, Kees, Mark, Bertien

Recreatie w.o. toerisme: Jaap, Steven, Wendela

Cultuur w.o. erfgoed & monumenten: Steven

Cultuurlandschap: Steven

Energietransitie w.o. VPC-werkgroep-zon-wind: Wouter, Charlotte, Pieter K, Pieter de G, Luuc, Wendela / en
RES-U16: Charlotte, Wendela / en RES-NHZ-G&V: Frans, Charlotte

Infrastructuur-wegen w.o. N201: Charlotte / en Vechtdijken & Vechtoevers: Jan Willem, Steven

Kennisoverdracht w.o. Vechtplassencommissie.nl & VPC-Columns: Wendela  / en VPC-verslag op hoofdpunten (publieksfolder): Wendela, Frans / en VechtVriendenDag: Wendela, Jan Willem, Luuc, Charlotte