Concept-tekst VPC-Jaarverslag-2022 – in beslotenheid – dd 1-4-2023


Zie de publicatie op de publieke pagina https://vechtplassencommissie.nl/over/stichting/ rechts onderaan bij de jaarstukken