Kansen op het veen in beeld: een kennisdossier

In de notitie Kansen op veen geeft Paul Roncken, Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, een overzicht van de problemen en kansen voor de toekomst van het veenweidegebied. De bodem beweegt en het gonst van de landbouwkundige en water-technische innovaties, maar niemand heeft een goed overzicht. Daarom is een kennisdossier opgebouwd om orde te scheppen in alle feiten en vragen. Roncken stelt vast de vier peilmeesters aan de knoppen draaien, dat in alle scenario’s de bodem hoe dan ook zal blijven dalen, dat vooral de kosten door het verzakken van vastgoed astronomisch zijn en dat vier typen innovaties onafhankelijk van elkaar resultaten boeken. Een tijdshorizon van tien jaar is een goede termijn om de gesignaleerde ontwikkelingen de ruimte te geven.

De bodemdaling is in kaart Bodemdaling 1950-2050 gebracht, te beginnen in 1950 en dan steeds 20 jaar verder. De kaart laat goed zien dat de bodemdaling niet overal even snel daalt: de meest donkere gebieden liggen het diepst.