Waterschap AGV zet historische stap in aanpak bodemdaling

Op 7 maart 2019 heeft het Waterschap AGV een historisch besluit genomen door de nota peilbeheer vast te stellen. Hiermee komt een einde aan de eeuwenoude regel dat bodemdaling automatisch wordt gevolgd door peilverlaging. De vanzelfsprekende regel ‘peil volgt functie’ wordt verlaten en maakt plaats voor de uitdaging ‘functie volgt peil’.
Bijzonder is dat deze omslag in goede samenwerking met de agrarische sector tot stand is gekomen, want daar spelen de grootste belangen en uitdagingen. Ook de landbouw realiseert zich dat bodemdaling niet eindeloos door kan gaan en dat de transitie naar natuurinclusieve landbouw onvermijdelijk is.