VPC-Privacy-Verklaring

Welke gegevens verzamelen we? Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft of persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven aan ons om die gegevens te verzamelen, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, inschrijft als lid of een donatie doet aan ons. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

Naam; E-mailadres; NAW-gegevens;

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens? De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Het versturen van onze nieuwsbrief; Voor onze communicatie met u; Het registreren van en communicatie omtrent donaties aan ons; Het inschrijven van leden, het bijhouden van een ledenadministratie en de communicatie met leden; Het registreren en administratie bijhouden van deelnemers aan evenementen en communicatie met deze deelnemers.

Met wie delen we uw persoonsgegevens? Gegevens worden opgeslagen op onze servers van InternedServices.

Om onze website (www.vechtplassencommissie.nl) op een goede wijze te laten functioneren, hebben onze webbeheerders, Wietske Tammes en de stichting Vechtpublicaties (www.vecht.nl), ook toegang tot de website en daarmee tot uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens: Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens automatisch uit ons systeem worden verwijderd.

Indien u uw lidmaatschap opzegt, zullen wij uw persoonsgegevens binnen 2 jaar verwijderen.

De gegevens van donateurs zullen wij 7 jaar bewaren, wegens onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.