Profielschets lid Vechtplassencommissie, vs 4 (concept WS, 23-5-2023)

 

De Vechtplassencommissie, opgericht in 1936,  is een actiegroep die zich bekommert om de kwaliteit van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van een van de mooiste gebieden  van ons land: de Vechtstreek en de plassen die daarbij horen. Dat doen we door onderzoek, overleg, advies, kennisoverdracht en waar nodig (juridische) actie.

 

De VPC streeft haar doelstelling na door bij voorkeur zo vroeg mogelijk in nieuwe ontwikkelingen te participeren en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Maar als het niet anders kan kiest de VPC voor de juridische weg. Daarnaast overlegt de VPC structureel met overheden en zusterorganisaties en verzorgt zij educatieve lezingen en excursies voor diverse doelgroepen (overheden en geïnteresseerden)

 

Om slagvaardig te kunnen blijven opereren werkt de Vechtplassencommissie aan continuïteit van haar bezetting in het bestuur en werkcomité.

 

Wij zoeken aanvulling voor de domeinen ecologie, agrarische bedrijvigheid, dendrologie, cultuurhistorie en bestuursrecht.

 

Wij zijn een gezelschap van vrije geesten die elkaar vinden in de passie voor het Vechtlandschap.

 

Het werkgebied van de VPC is het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden) en de oostelijke en westelijke Vechtplassen en veenweiden.

De VPC heeft 380 donateurs/ Vrienden va de Vecht.

De VPC is een stichting met een bestuur en een werkcomité van (incl. bestuur) ca 12 leden. Via de leden van de VPC is bovendien een netwerk van deskundigen bereid om op projectbasis te ondersteunen.

 

Heb je interesse en tijd ons te versterken?

We vergaderen eens per maand een halve ochtend: de eerste donderdag van de maand

Meer weten? Reageer naar VPCsecretaris@vecht.nl

 

 


Profielschets lid Vechtplassencommissie, vs 3 (concept CS, 27-1-2023)

 

De vrijwilligers in de Vechtplassencommissie (VPC) werken aan behoud en versterking van de kwaliteit van landschap, natuur en cultuur van de Vechtstreek (in Utrecht en Noord-Holland). Zij doen dat met oog voor het verleden maar nadrukkelijk ook vanuit de notie dat eigentijdse trends, mits met zorg ingepast, herkenbaar mogen zijn.

 

De VPC streeft haar doelstelling na door bij voorkeur zo vroeg mogelijk in nieuwe ontwikkelingen te participeren en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Maar als het niet anders kan kiest de VPC voor de juridische weg. Daarnaast overlegt de VPC structureel met overheden en zusterorganisaties en verzorgt zij educatieve lezingen en excursies voor diverse doelgroepen (overheden en geïnteresseerde burgers).

 

De leden van de Vechtplassencommissie kennen het gebied en zetten zich met verve in voor behoud en verbetering van de kwaliteiten. Zij beschikken over professionele kennis op domeinen zoals ecologie/milieu, dendrologie, (landschaps)architectuur, cultuurhistorie, agrarische bedrijvigheid.

 

De VPC is een stichting met een bestuur en een werkcomité van (incl. bestuur) ca 12 leden. Via de leden van de VPC is bovendien een netwerk van deskundigen bereid om op projectbasis te ondersteunen. De VPC heeft voorjaar 2023 377 donateurs/Vrienden van de Vecht.

 

Het werkgebied van de VPC is het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden) en de oostelijke en westelijke Vechtplassen en veenweiden.

 

Een lid van de VPC:

• is een bewonderaar van het Vechtlandschap

• zet met enthousiasme zijn professionele kennis en ervaring in

• heeft een paar uur per week beschikbaar voor de Vecht

• ontvangt alleen een kostenvergoeding

 

Contactgegevens secretaris Vechtplassencommissie: VPCSecretaris@vecht.nl


Mogelijke aanvulling/wijziging:

 

De Vechtplassencommissie, opgericht in 1936,  is een actiegroep die zich bekommert om de kwaliteit van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van een van de mooiste gebieden  van ons land: de Vechtstreek en de plassen die daarbij horen. Dat doen we door onderzoek, overleg, advies, kennisoverdracht en waar nodig (juridische) actie.

 

Om slagvaardig te kunnen blijven opereren werkt de Vechtplassencommissie aan continuïteit van haar bezetting.

 

Wij zoeken aanvulling voor de domeinen ecologie, cultuurhistorie en bestuursrecht. Wij zijn een gezelschap van vrije geesten die elkaar vinden in de passie voor het Vechtlandschap. Heb je interesse en tijd ons te versterken?

 

We vergaderen eens per maand een halve donderdag.

 

Meer weten? Reageer naar VPCsecretaris@vecht.nl