Werkwijze

Vanuit onze doelstelling: “het behouden en versterken van de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied, waaronder de (monumentale) landelijke en stedelijke bebouwing en infrastructuur” volgt en beoordeelt de Vechtplassencommissie (VPC) ontwikkelingen en plannen die van invloed (kunnen) zijn op de ruimtelijke kwaliteiten en de waarden van ons werkgebied.

Dossiers
1.-Landbouw-IMG_2891.JPG-boeren-land-+-pestbosje

Nieuwe tekst voor “landschap”

2.-Oostelijke-Binnenpolder,-Tienhoven,-Moerasontwikkeling

Nieuwe tekst voor “natuur en milieu”

3.-Trouwe-Wachter,-Tienhoven---Dodenherdening-4-mei-2009

Cultuur, in de brede zin van erfgoed (zowel materieel als immaterieel) en cultuurlandschap, vormt het belangrijkste kapitaal van de Vechtstreek. Het bepaalt de identiteit en de geschiedenis is er aan af te lezen. Cultuur blijft levend wanneer iedere generatie iets toevoegt, met begrip en respect voor het verleden.

4.-lufo-Loenen

Nieuwe tekst voor “omgeving”