Informatieve Vriendendag over Aanpak Oostelijke Vechtplassen en Herstel Legakkers 8 juni 24

Afgelopen 8 juni hebben ruim 40 Vrienden van de Vecht zich laten informeren over de programma’s die in het Vechtplassen gebied worden uitgevoerd. Omdat de ecologische en recreatieve waarden van ons gebied verslechteren is in 2017 door 21 partijen tot deze investering van 77 miljoen besloten. De drie pijlers: ontwikkelen vrijetijdslandschap, versterken ecologie en moderniseren recreatiesector werden door de programma-manager Joyce van Beek (foto onder) beeldend toegelicht, klik hier voor de presentatie OVP.  Lange termijn denken, harmonie van de verschillende functies en verfrissend en vernieuwend zijn daarbij kernwoorden. Inmiddels zijn 10 projecten afgerond, lopen nog 26 projecten en 70 deelprojecten, is 95.000 m3 bagger verwijderd , 8 km ganzenraster geplaatst, de otter weer gespot en 86 ton (20 bouwcontainers) afval verwijderd uit de 1e t/m 5e plas: van koekoeksklok tot wasmachines. De Vechtplassencommissie zal de draagkracht van ons landschap met alle nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden omdat de ecologische waarden nog steeds verslechteren.

Joyce van Beek wordt bevraagd door Pieter Broertjes voorzitter VPC

Joke Nijburg, projectmanager,  gaf vervolgens een update over de pilots herstel legakkers die in de Kievitsbuurten plaatsvinden. De vraag is met welke ‘verondiep’-methode groeit het riet het beste terug in de eroderende legakkers en kunnen we natuurvriendelijke oevers realiseren: met hooibalen, kurkdrijvers, wiepentakken of bagger en in welke verhouding? Aanwezige eigenaren van legakkers zijn geïnteresseerd in een beheerplan en een betaalbare methode die ze zelf kunnen uitvoeren. Klik hier voor de presentatie herstel legakkers. Voor vragen kunt u zich rechtstreeks wenden tot  joke.nijburg@stichtsevecht.nl

Na de lunch brachten we in twee elektrische sloepen een geanimeerd bezoek aan de pilots, waarbij Joke met veel enthousiasme over het project uitweidde. Een droge middag met prachtig licht en typisch Hollandse wolken. De weergoden zijn de Vrienden goed gezind, word ook Vriend voor minimaal €15  per jaar.