Levend Erfgoed verdient onze steun

Erfgoed is een ruim begrip. Het is iets uit het verleden waar je in het heden mee leeft en wat je weer doorgeeft aan de toekomst. Erfgoed kan een voorwerp zijn of een volksgebruik, een belangrijk deel van erfgoed noemen we monumenten. De monumenten waar we als samenleving bijzondere waarde aan hechten zijn rijksmonumenten. Daarbij denken de meeste mensen aan gebouwen, maar er zijn ook groene rijksmonumenten.

Groen erfgoed omvat historische tuinen, parken en landschappen die culturele, ecologische en esthetische waarde dragen. Door de eeuwen heen hebben menselijke ingrepen en ontwerpen diverse groene ruimtes gevormd, van formele tuinen tot romantische landschappen. Dit erfgoed weerspiegelt niet alleen historische tuinarchitectuur, maar ook veranderende ideeën over natuur en sociale trends.

De onderhoudseisen zijn bij groene monumenten nog belangrijker dan voor stenen monumenten, omdat een gebouw statisch is en alleen onderhavig aan verval, terwijl groen iedere dag uitdijt en zich niet altijd aan de bedoelingen van de tuinman/vrouw houdt. Dit maakt dat we er nog bewuster mee om dienen te gaan.

Ook in onze gemeente zijn er particuliere en openbare groene monumenten. Daarvan zijn het park van Boom en Bos, Goudestein, Vechtestein en Groenhoven voor iedereen toegankelijk. We vinden hier unieke stinzenplanten (krokussen en andere) en bijvoorbeeld allerlei vleermuizen. Om dit erfgoed voor het nageslacht te bewaren en er tegelijk ook vandaag van te genieten is zorgvuldig onderhoud nodig. Omdat het rijksmonumenten zijn, zijn er natuurlijk richtlijnen voor het onderhoud en worden de mensen die dat doen speciaal geschoold.

Hedendaags behoud en beheer van groen erfgoed richten zich op het behouden van ecologische diversiteit, historische authenticiteit en publieke toegankelijkheid. Dit waardevolle erfgoed vormt een bron van inspiratie, educatie en welzijn, waardoor het een cruciale rol speelt in onze gemeenschappelijke geschiedenis en toekomst.

Nu nog de politieke prioriteit en de middelen om dit ook in onze gemeente bij ons fantastische Levende Groene Erfgoed in te zetten!

Kees Beelaerts van Blokland