9 dec 2023 – Wittensteijn

Het is weer een zaterdag in het najaar van 2023 en dan  moeten we er sterk rekening mee houden dat ook deze dag niet droog zal verlopen. We zijn met een groep van 9 mensen en hebben allemaal de nodige regenspullen mee.

Twee weken geleden hebben we hier met een heel grote groep wilgen geknot. Vandaag gaan we verder met waar we toen gebleven waren.

Na de koffie/ thee met heerlijk appelgebak vertrekken we met zagen, takkenscharen en ladders naar de werkplekken. De wilgen staan langs de oever van de Vecht, soms moeilijk bereikbaar vanwege het vele water op het weiland. Grappig is dat meerderen van ons de boom opzoeken waar ze twee weken geleden met het knotten gebleven waren. Zo start iedereen een beetje met zijn/haar “eigen” boom.

Wittensteijn kent een zeer lange oever van de Vecht en we werken daardoor behoorlijk verspreid. We werken naar elkaar toe en aan het eind van de dag ontmoeten we elkaar. De afgezaagde takken moeten weer naar een dijkje gesleept worden, zodat ze op een later tijdstip in volgend jaar weggesleept kunnen worden om gehakseld te worden. Af en toe valt een tak met een zware plons in de Vecht en dat geeft een echt Werk-aan-de-Vecht-gevoel. Het is wel een een hele klus om die takken weer uit het water te vissen.

De ochtend is aardig droog gebleven, maar na de lunch zet de regen door. De regenkleding komt dan goed van pas. We werken door tot ongeveer half drie / kwart voor drie. Dan is het mooi geweest. De meesten van ons zijn dan moe en stellen een droge stek op prijs. Dat biedt de nazit gelukkig, zodat we weer opgekikkerd door een hapje en een drankje weer naar huis gaan.