Afscheid van Jörn Copijn, let op zijn bbb.

Met een rondleiding over Terra Nova nam Jörn Copijn op 16 mei jl. afscheid van de Vechtplassencommissie na 35 jaar actief lid te zijn geweest van het werkcomité.

Het afscheid betekent een groot verlies niet alleen voor de Vechtplassencommissie maar ook voor de hele Vechtstreek. Na 200 jaar verdwijnt het begrip ‘Copijn boomverzorgers’ uit de Vechtstreek.

De enorme kennis die Jörn had over bomen met al hun variëteiten en typen  maakte dat bij het herstel van buitenplaatsen en parken steeds de juiste boom koos. Door deze keuze en de plaats van de boom boetseerde hij het landschap. Hij werkte aan het park Groenevecht,  ontwierp het voorterrein van Boom en Bosch en herstelde het parkbos. Bij dit werk kwam ook de zorg over bomen steeds naar voren. Een grondwaterstand die niet klopte, een beuk met een verdrogende bast door te veel zonlicht, de beschadiging van het wortelstelsel door een verkeerde bewerking van de ondergrond, allemaal punten waar Jörn zich zorgen over maakte en waar hij anderen op wees.

Naast zijn grote liefde voor bomen en het landschap had Jörn nog een ander punt van zorg dat hij steeds weer onder de aandacht bracht, de bijen. De achteruitgang van de honingbij en het gebruik van gevaarlijke insecticiden vroegen om aandacht. Bomen, buitenplaatsen en bijen, zo hebben wij Jörn leren kennen en hiervoor willen wij hem als Vechtplassencommissie hartelijk danken.

 

Tags: