Symposium: Het Vechtplassengebied in Transitie – 11 mei 2023

Het symposium

Wanneer: donderdag 11 mei 2023, 14.00-17.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Waar: Stalhouderij De Zadelhoff te Breukelen, Zandpad 34a,  3621 ND Breukelen

Aanleiding en doel
De aanleiding van het symposium is tweeledig: enerzijds markeert deze middag het vertrek van onze oud-voorzitter Charlotte Smit en anderzijds willen we invulling geven aan het nationale debat over de inrichting van ons landschap. Het Rapport Remkes , de overwinning van de BBB, bestaande wetgeving, schadelijke emissie en onvoldoende waterkwaliteit onderstrepen het belang om samen vooruit te kijken.

Het doel van deze middag is een toekomstperspectief te schetsen van het Vechtplassengebied en in het bijzonder het veenweidegebied. Hiermee proberen we de agenda naar ons toe te trekken. Onze ambitie is om het gesprek tussen verschillende partijen en belangen te faciliteren en hiermee samenwerking te stimuleren. Er zijn veel (schijnbare?) tegenstellingen in onderwerpen die moeten landen in beleid en vervolgens tot uitvoering gebracht moeten worden: energietransitie, bodemdaling, vergroten biodiversiteit, herstellen natuurwaarden, (transformatie van) het cultuurlandschap, tegengaan van verregaande verzilting, zeespiegelstijging, inbedding recreatie, respecteren van cultuurhistorie, stikstof reductie (en fosfaat en PFAS en etc etc) en de woningbouwopgave. En dit alles in een landschap met overwegend agrarisch gebruik. Doel van het debat is tevens dat we de urgentie vergroten om gezamenlijk aan de slag te gaan. En dat we van onderaf een impuls kunnen geven aan de ontwarring van deze knoop.

Pieter Broertjes, de nieuwe voorzitter van de Vechtplassencommissie, zal de middag modereren. Zijn motto: ‘Er is urgentie om samen aan de slag te gaan!’

Voor wie?

Beleidsmakers en politici op provinciaal en gemeentelijk niveau, grondeigenaren, boeren, initiatiefnemers, liefhebbers, beschermers, ondernemers, adviseurs, burgers en buitenlui en natuurlijk de Vrienden van de Vecht.

Met wie?
Dirk Sijmons, oud rijksadviseur voor het landschap en emeritus-hoogleraar landschapsarchitectuur, zal een inleiding verzorgen en deelnemen aan een specialisten-panel, waarna we in debat gaan met u als genodigde.
Panelleden:

Arjan van Rijn: Bestuurder Waterschap Amstel Gooi en Vecht  – Niet alles kan overal
Henk Jan Soede: Agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen – Landbouw is en blijft de drager van het landschap
Daniëlle de Nie: oprichter en directeur WIJ.land – Boeren waarderen als landschapsbeheerders
Wiebe Borren: hydroloog Natuurmonumenten – Kwaliteit water bepaalt kwaliteit landschap
Attie Kuiken: directeur gebiedscommissie Utrecht-West
Mark van der Bij: landschapsontwerper, bestuurslid Vechtplassencommissie – Cultuurlandschap is transitie

U kunt dit  formulier invullen of een mail sturen naar: aanmelden@vecht.nl met uw naam, organisatie en functie. Er is nog beperkt plek. Aanmelden kan tot 5 mei.

NB: diegenen die zich reeds hebben aangemeld in antwoord op het eerdere Save the Date-bericht behoeven dat niet opnieuw te doen. Zij ontvingen reeds een bevestiging van de opgave per email.

Heeft u interesse om Vriend van de Vecht te worden, lees dan hier verder.