De oevers van de Vecht

Laten we even veertig jaar teruggaan. De Vecht is een dode rivier: gebruikt als afvalputje van de streek. Vele lozingen van dorpen en industrie vergiftigden het water en de oevervegetatie. Zelfs oude matrassen dreven door het water. De bodem was verontreinigd met allerlei giftige verbindingen. Langs de oevers lagen aaneengesloten de woonschepen en er stond nog nauwelijks riet.

In 1996, bij de overgang van de rivier van Rijkswaterstaat naar het waterschap AGV, kwam de omslag. Het Restauratieplan Vecht werd gelanceerd. De bodem werd gebaggerd. Door grote inspanningen van de provincie Utrecht verdwenen vele woonschepen. De oevers werden met een tijdelijke beschoeiing beschermd.

De rivier ging weer leven, weer waterlelies langs de kant, weer oevers met riet. Maar ook weer vissers langs de oever wat erop wees dat er weer volop vis leefde in de rivier. De tijdelijke beschoeiing is langzamerhand weggerot. Deze had jarenlang de zwakke oevervegetatie beschermd tegen de golfslag van de recreatieschepen. Nu moet zonder deze bescherming het riet stevig genoeg zijn om de invloed van de recreatievaart te doorstaan. Nog niet overal is dat gelukt, maar het riet neemt duidelijk toe en met het riet de kleurrijke vegetatie met kattenstaart en valeriaan.

Maar we missen nog iets. In vergelijking met de kleine veenstroompjes als de Waver en het Gein missen we de dotters in de Vecht, die de oeverlandjes in het voorjaar geel kleuren. De kleine moerasjes waarop in de loop van de zomer rietorchissen bloeien. Op verschillende plaatsen liggen oeverlandjes maar ze worden helaas slecht onderhouden en verpauperen langzaam maar zeker. Maar er is hoop, de Provincie heeft de VPC beloofd het onderhoud weer ter hand te nemen en als deze landjes weer florerende moerasgebiedjes worden is de oude glorie van de Vecht hersteld, een kronkelende rivier met een rijke vegetatie.

Luuc Mur, lid Vechtplassencommissie, oud voorzitter, schrijver van het boek: Van Moeras tot Vinkeveen, een natuurgeschiedenis.

 

De Vechtplassencommissie is een bijna 87-jaar oude actiegroep die zich bekommert om de kwaliteit van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van een van de mooiste gebieden van ons land: de Vechtstreek en de plassen die daarbij horen. Dat doen we door onderzoek, overleg, advies, kennisoverdracht en waar nodig (juridische) actie.

Om slagvaardig te kunnen blijven opereren werkt de Vechtplassencommissie aan continuïteit van haar bezetting. Wij zoeken aanvulling voor de domeinen ecologie, cultuurhistorie en bestuursrecht. Wij zijn een gezelschap van vrije geesten die elkaar vinden in de passie voor het Vechtlandschap. Heb je interesse en tijd ons te versterken?

We vergaderen de eerste donderdagochtend van de maand.

Meer weten? Reageer graag naar vpc@vecht.nl

www.vechtplassencommissie.nl/vriend