5 nov 2022 – Gunsterstein

Het is een grote groep. We zijn met 9 Werk-aan-de-Vechters en 3 gasten. Het is fijn om een nieuwe vrijwilliger welkom te heten.

Arnold legt uit dat we op de laan in het publieke deel van het park gaan werken.

We gaan weer veel groen verwijderen, maar met nadruk moeten we dat selectief doen. Dus goed kijken wat je weg haalt, spaar o.a. de meidoorn en de gelderse roos. De jonge scheuten van de meidoorn moeten we  verzamelen voor herplanting om elders een onderdeel van een haag te vormen.

Het is een aardig stukje lopen naar de werkplek. Het is al weer een tijdje geleden dat we in de modder lopen, omdat het de dag hiervoor flink geregend heeft.

Er wordt een hele rij flinke elzen langs de slootkant omgezaagd. Ze liggen in een rij over de sloot op het weiland. Daar worden de takken van de stam verwijderd en vervolgens worden de stammen in kleinere stukken gezaagd.

Een deel van de takken wordt over de sloot geworpen om daar op een ril gelegd te worden. Een ander deel wordt met trekker en aanhanger afgevoerd.

Ook wordt het kleine opschot langs het wandelpad verwijderd en ontstaan er zgn. ramen die vanuit het pad uitzicht bieden op het weiland.

Het met wortel en al uitgraven van de meidoornloten valt tegen, omdat ze veelal uitschieters zijn op oude wortels. We moeten genoegen nemen met een klein aantal meidoorns met voldoende wortel voor herplanting.

Zoals gewoonlijk zijn lunch en nazit weer uitstekend verzorgd.

Er is deze dag veel werk verricht.