Geslaagde Vriendendag Loenderveenseplas

Op zaterdag 8 oktober verzamelden zich ruim 30 Vrienden van de Vecht bij Waternet om door Gerard ter Heerdt over de laatste ontwikkelingen rondom de drinkwaterplas te worden bijgepraat. Het innovatieve aanvalsplan voor de blauwalg, de stimulering van de biodiversiteit en de uitbreiding van het volume om aan de toekomstige vraag van Amsterdam te kunnen voldoen. Het was een leerzame ochtend, bekroond met een wandel- en vaartocht door dit afgesloten natuurgebied. Charlotte Smit overhandigde een symbolische voorzittershamer aan Pieter Broertjes , ons aangeboden door Hans Bemmel. Dank je wel Charlotte voor je enorme inzet de afgelopen 11 jaar. Charlotte zal de Vechtplassencommissie gelukkig nog enige maanden blijven versterken.