Verbijsterende Slijkellende

Elders in de VAR is te lezen dat de gemeentelijke organisatie niet helemaal functioneert zoals het zou moeten. Het water loopt ze stelselmatig over de schoenen. Dat vind je terug in kleine rampen in het landschap.

De kademuur van de Schippersgracht in Maarssen dreigt in te storten en moet dus worden hersteld. Een grote en logistiek lastige klus, want alle materialen en machines moeten over water worden aan- en afgevoerd in schuiten die weer ergens anders moeten worden geladen en gelost.

Dus zoekt de aannemer die de klus mag uitvoeren een loswal die hij daarvoor kan gebruiken. Hij laat zijn oog laten vallen op het weilandje van ’t Slijk, vlak bij de Olifant. Daar lopen alleen maar schapen, dus daar zal niemand er last van hebben – zal hij gedacht hebben. Dus bouw je daar een 20 m lange stalen damwand en maak je het landje vlak zodat het op een kade gaat lijken. Alleen deed hij dit zonder de benodigde vergunningen aan te vragen. Verbijsterend. De eigenaar wist van niks, de provincie ook niet, het waterschap wel, maar dat keek alleen of de vaarroute zou worden belemmerd. Zelfs de gemeente, die nota bene de opdrachtgever is, wist van niks. De vergunning moest nog worden aangevraagd. Had de aannemer die vergunningen maar wel aangevraagd, want het gaat hier om een mooie, oude natuurvriendelijke oever, een van de weinige originele natuurvriendelijke oevers die onlangs hersteld zijn bij het baggeren van de Vecht. De schade aan dit historische oevertje is onherstelbaar.

Dat de gemeente tegenwoordig geen tijd en mankracht meer heeft om elke aannemer in de gaten te houden, begrijpen wij. Terwijl goedwillende ambtenaren achter de feiten aanliepen, is het kwaad geschied. Wij kunnen nu niet meer doen dan eisen dat straks alles zo goed mogelijk wordt teruggebracht in de oude staat. Samen met de eigenaar en Waternet zetten wij ons daarvoor in.

Steven de Clercq, Jan Willem Gunning, Jaap van ’t Hek, Leden werkcomité Vechtplassencommissie

 

Gaan de Vecht en de omliggende Plassen u ook aan het hart?

Vecht met ons mee, en wordt lid van Vrienden van de Vecht, vriend@vecht.nl vanaf €15 per jaar

En steun ons in deze belangrijke taak: www.vechtplassencommissie.nl, 85 jaar strijdbaar.