Schiphollen over Vechtlopen

Als bewoner van de (Noordelijke) Vechtstreek ben ik in de voorbije Corona-periode verwend door een weldadige rust in het luchtruim boven onze hoofden waardoor de geluiden van het landschap weer hoorbaar werden. Was het echt zo of leek het maar alsof de rijkdom aan vogels verveelvoudigd was?

In de huidige vakantieperiode wordt deze bijna idyllische herinnering overschaduwd door de reuzenvogels van Schiphol die meer lawaai dan ooit lijken te maken. Zijn het misschien zeer oude vliegtuigen die van stal zijn gehaald om vlieguren te maken of zijn de hogere luchtlagen inmiddels bezet door raket-vakantievluchten?

Er zijn veel methoden geopperd om iets te doen aan de geluidshinder van vliegtuigen. Allereerst natuurlijk minder vliegen (en meer treinen en zoomen). Maar ook hoger vliegen en dus steiler stijgen en dalen. En geluidsarmere motoren. Echter, de beloften van de toekomst zijn schoon maar de praktijk is helaas armoediger en luidruchtiger.

Dat het tijd wordt om de vliegtuiglobby te pareren met vreedzaam vechten wordt duidelijk door een nieuw initiatief om de mate van geluidshinder van boven beter te monitoren: www.vliegherrie.nl – nu eens niet door Schiphol zelf georganiseerd. Want dan is het gevaar van schiphollen boven de Vechtlopen niet denkbeeldig. Zie hierover de mooie column van Sophie van Gool in het FD van 18 juli j.l. met een verrassende conclusie:

Is Schiphol dan echt niet cruciaal voor de economie? ‘We vinden daar geen aanwijzingen voor in ons onderzoek’, concludeerde Martijn Blom van de denktank CE Delft, droogjes. Groei van Schiphol gaat ook ten koste van groei in andere sectoren: luchthavenmedewerkers zouden wellicht de stijgende personeelstekorten in de energiesector, het onderwijs of de cybersecurity kunnen vullen. Een nieuw kabinet zal ons (als het er ooit komt) bezweren dat het serieuze klimaatplannen heeft. De luchtvaart wordt hiervoor de lakmoesproef: erkent het kabinet de grenzen van de groei, of laat de nieuwe coalitie zich ouderwets Schiphollen?

Frans Cladder