Vriend worden van Stichting Vrienden van de Vecht

Aan alle vrijwilligers,
Mede omdat we het afgelopen jaar nog weer een aantal nieuwe vrijwilligers hebben mogen verwelkomen, breng ik graag nog eens het volgende onder jullie aandacht. De knotgroep Werk aan de Vecht is een onderdeel van de Vechtplassencommissie (https://vechtplassencommissie.nl/). Het werk van de Vechtplassencommissie, en daardoor ook van de knotgroep, wordt sinds 2012 gefinancierd vanuit de Stichting Vrienden van de Vecht, zie https://vechtplassencommissie.nl/vrienden/stichting-vvdv/.
De Stichting Vrienden van de Vecht beheert een paar legaten en heeft daarnaast inkomsten via betalende leden. De leden, ¨Vrienden¨, betalen minimaal 15 Euro per jaar. Daarmee sponsor je dan de activiteiten van de Vechtplassencommissie en van Werk aan de Vecht. De landeigenaren waarvoor Werk aan de Vecht werkt betalen daarnaast ook een dagvergoeding aan de Stichting. Werk aan de Vecht gebruikt gelden van de Stichting voor de aanschaf van nieuw gereedschap en, niet onbelangrijk, voor de financiering van de jaarlijkse afsluitende bijeenkomst in april/mei (er wordt alweer aan gewerkt!).
Daarom deze oproep aan allen die nog geen lid zijn van de Stichting Vrienden van de Vecht: word Vriend!
Aanmelding loopt via de volgende link, https://vechtplassencommissie.nl/vrienden/vriend-worden/.
Met hartelijke groet,
namens het coördinatieteam WadV,
Adriaan