rustig zeilen in Loosdrecht

Extra rondjes varen …? De vaarverbinding en de MER

Zelfs als senior-voorbijganger kan je plaatsvervangend genieten van de windsurfers die bij stevige wind op de golven van de Wijde Blik springen en dansen. En dan te weten dat dit én de weinige kleine zeil- en motorboten die toegang hebben tot de Wijde Blik uitstekend samengaan met een hoge natuurwaarde en de rustige sfeer op die plas. Langs de randen groeien waardevolle kranswiervelden en fonteinkruidvegetaties die totaal geen last hebben van deze activiteiten. ’s Zomers genieten de zeilers en wordt er door een kleine groep motorboters gevaren en ’s winters is de plas een welkom rustgebied voor veel watervogels.

Maar… de recreatievraag is veranderd. Er schijnt behoefte te zijn aan nieuwe korte sloepenrondjes. Met het gezin een sloep huren incl. mand met witte wijn en broodjes, het water op, een sluisje door en vooral binnen drie uur weer van boord. Om dat te realiseren is in het Loosdrechtse nogal wat nodig. Momenteel ligt bij de gemeente Wijdemeren de MER-rapportage ter visie waarin beschreven wordt wat de gevolgen zijn van een nieuwe route van de Loosdrechtse Plassen via de Wijde Blik naar het Hilversums Kanaal. Er zijn diverse varianten voor de passage van dijken en de aanleg van sluizen die daarvoor noodzakelijk zijn. Tot de opties behoren o.a. een extra kanaal in de Waterleidingplas langs de Horndijk, een doorsteek door het Moleneind of de A. Lambertszkade. Gevolgen: meer boten op de Vuntus, soms zullen ontsierende balken in het water nodig zijn ter bescherming van natuuroevers en voorts wordt het drukker op de Wijde Blik.

De Vechtplassencommissie plaatst veel vraagtekens bij de kwaliteit van het bij de MER-rapportage behorende onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van deze recreatievorm. Wij missen de onderbouwing van de veronderstelde recreatieve en economische toegevoegde waarde van zo’n extra vaarroute. Er staan kostbare publieke investeringen (sluizen, bruggen etc.) tegenover en het risico op verlies aan natuur- en landschappelijke waarden. De faciliteiten worden ook voor grote sloepen uitgevoerd en elektrisch varen wordt in de rapportage op de lange baan geschoven.

Het Loosdrechtse watersportgebied wordt terecht gekenschetst als een “instap watersportgebied”. Naast de leuke zeil- en surfmogelijkheden moeten we de hoogwaardige natuur (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland en een Stiltegebied) en de daarbij behorende recreatiemogelijkheden niet aantasten. Wilt u meer weten: de MER-rapportage (milieueffectrapport) is te vinden op www.wijdemeren.nl en de reactie van de Vechtplassencommissie op het rapport op www.vechtplassencommissie.nl waar u ook Vriend van de Vecht kunt worden. Zienswijzen over de MER kunnen tot 15 februari 2020 worden ingediend bij B&W van de gemeente Wijdemeren.
Charlotte Smit voorzitter VPC