Natuurvriendelijke en veilige oevers

De wind met kracht 4 stuwde het water van de Vinkeveense Plassen krachtig op de steile harde beschoeiing van de westoever van Zandeiland 2 in de Vinkeveense Plassen dat daar ook nog eens een hoek vormt met Zandeiland 1. Een onbestuurbare platbodem wordt op het knobbelige water op de oever gedreven. Hulptroepen slepen het scheepje weg. Even tevoren stond ik nog aan de oever van de Westeinderplassen waar de condities heel anders, veel vriendelijker waren.

Een harde, steile beschoeiing met houten of kunststof planken is slecht voor natuur en veiligheid. In het klotsende water voor een steile oever groeit en leeft niets. Dat kan dus anders. Aan de hoge wal in de Westeinderplassen is een glooiende oever met basaltstenen aangebracht. De basaltstenen, van uiteenlopende formaten/gewichten en vormen, creëren een glooiende en solide oever. Op sommige plaatsen is voor de oever nog een lage stenen ‘vooroever’ aangelegd. Daarachter ontstaan rustige en ondiepe poelen waarin waterplanten kunnen groeien en vissen beschutting vinden en kunnen paaien. Dit is weer goed voor de waterkwaliteit (en aantrekkelijk voor de sportvissers) en de aanlopende golven worden sterk gedempt.

In de hoek in de Vinkeveense Plassen ontstaat met wat meer wind een door golfreflectie zeer knobbelig en gevaarlijk water voor watersporters in sloepjes en motorboten. Bij plotselinge wind zijn daar in het verleden wel slachtoffers gevallen. Glooiende basaltoevers zouden de omstandigheden zeker veiliger maken. En als er hier en daar nog een vooroever aan wordt toegevoegd krijgen de waterkwaliteit en de natuur op de Vinkeveense Plassen ook nog eens een extra impuls!

Naast veiliger en natuurvriendelijker onderscheidt een natuurvriendelijke oever zich in positieve zin van een houten of kunststoffen beschoeiing qua investerings- en beheerkosten en last but not least qua duurzaamheid (geen kunststof deeltjes in het milieu). De Vechtplassencommissie steunt daarom van harte de inspanningen van de zusterorganisatie De Groene Venen om in de Vinkeveense Plassen pilots uit te voeren met natuurvriendelijke en veilig oevers.

Charlotte Smit, Voorzitter Vechtplassencommissie