Ligplaatsen- en boatsaversbeleid Stichtse Vecht

Het ligplaatsenbeleid van Stichtse Vecht “Goed geregeld, blijvend genieten” zegt over boatsavers en bootliften: “Boat-savers en bootliften zijn ongewenst. Deze voorzieningen beperken de beeldkwaliteit en sluiten niet aan bij het historisch profiel. Hiervoor wordt geen toestemming gegeven.”

De Vechtplassencommissie is het hier volkomen mee eens: voorzieningen als bootliften en boatsavers, die doorgaans in het volle zicht liggen, en bovendien veelal in een gedeelte van de Vechtoevers dat deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, tasten de beeldkwaliteit van de oever van de Vecht aan. Bovendien sluiten zij cultuurhistorisch en landschappelijk op geen enkele manier aan bij het historisch profiel van de Vecht. De conclusie dat deze voorzieningen de kwaliteit van de Vecht aantasten en daarom ongewenst zijn wordt volledig door de VPC onderschreven. Verbieden en geen vergunning verlenen spreekt dan voor zich en is een juist besluit.