Rapport Trendlijnen Stichtse Vecht

Op 14 mei werd de Gemeenteraad van Stichtse Vecht geïnformeerd over het rijke rapport:Verleden, Heden en Toekomst: Trendlijnen Stichtse Vecht: klik hier  voor het hele rapport. Dit is de aanzet voor de omgevingsvisie die in het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt opgesteld. Bureau SteenshuisMeurs, VPC (Steven de Clercq) en Niftarlake (Janine Doesburg)  werkten harmonieus samen met de gemeente en een projectgroep met experts. Met dank aan De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) die het proces meedacht.