Treurschrift Bomenbeleid Wijdemeren

Het spreekwoord ‘Boompje groot, plantertje dood’ wordt in Wijdemeren heel bijzonder uitgelegd. Daar wordt de boom geveld als hij groot is. Het plantertje zou nog wel eens kunnen leven… En, als de te grote boom een knotwilg is dan wordt deze gekapt met de belofte dat er wel een andere boom voor in de plaats geplant zal worden maar géén knotwilg. Aldus wethouder Boermans op de commissievergadering van 4 oktober 2018 in een reactie op vragen over verleende omgevingsvergunningen voor het kappen van totaal 28 knotwilgen.

De vergunningen zijn verleend vanwege de grootte van de knotwilgen en voor enkele bomen vanwege een slechte conditie. Er zijn bomen bij die op de Groene Kaart van Wijdemeren staan. Wanneer is een boom ‘ te groot voor de omgeving’ ? In het bomenbeleid van Wijdemeren komen we dat criterium niet tegen. Pas als er sprake is van onredelijke overlast kan er aanleiding zijn om in te grijpen. Echter, bewoners zullen enige overlast als gevolg van bijvoorbeeld bladval, schaduwhinder, vallend zaad of pluizen moeten accepteren. En dan nog hoeft het ingrijpen niet direct te betekenen dat een boom geveld wordt. Snoeien is een prima alternatief, zeker bij knotwilgen. In het bomenbeleid van Wijdemeren is het criterium onredelijke overlast helaas niet nader geconcretiseerd. Dat maakt toetsing van omgevingsvergunningen erg lastig.

Uit de stukken bij de omgevingsvergunningen blijkt dat het bij veel van de onderhavige bomen aan onderhoud ontbroken heeft. Dat onderhoud, ja, dat kost geld en vraagt aandacht. Daar wil de wethouder kennelijk van af. In de genoemde omgevingsvergunningen worden voor herplant andere boomsoorten (o.a. ‘ zuilvormige’  bomen) genoemd dan knotwilgen. Dat getuigt niet van landschappelijke en cultuurhistorische visie. De wethouder vindt dat Wijdemeren goed scoort qua “diversiteit” van bomen. Maar voelen we ons straks nog in Wijdemeren als de wegen omzoomd zijn met “zuilvormige” bomen die de wilgen vervangen hebben? Of wanen we ons dan in Toscane?

We roepen de gemeenteraad op om het bomenbeleid zo spoedig mogelijk te evalueren en met name het beleid voor kappen en herplanten nader te preciseren met oog voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de omgeving.

oktober 2018