Museum zonder muren

Op ontdekkingstocht door een museum zonder muren

De Vechtstreek is vermaard vanwege zijn landschappelijk schoon en zijn rijke culturele en natuurlijke erfgoed. Al fietsend, wandelend of varend kan de bezoeker de ontwikkelingsgeschiedenis van de streek aflezen aan de sporen in het landschap, als ware het een ‘museum zonder muren’. Een museum dat gaat over de biografie van het landschap en hoe de mens, vaak over een periode van eeuwen, zijn omgeving heeft vorm gegeven. De sporen die dat in het landschap – en in de musea en archieven – achterliet, vormen de collectie van het museum. Zij stellen ons in staat de biografie van het gebied te lezen, deze in samenhang te presenteren en ons daarover te verwonderen.

Om de collectie van het ‘museum zonder muren’ toegankelijk te maken voor het publiek, ontwikkelde stichting Vechtsnoer Zicht op de Vechtstreek. De thematische fiets-, wandel- en vaarroutes uit dit portal leiden de bezoeker rond langs de collectie van het museum: de sporen in het landschap. Een mobiele applicatie vervangt de, uit musea bekende, audiotour: naar de webApp

De Vechtplassencommissie heeft Venster op de Vecht , de ‘encyclopedie van de Vechtstreek’, ontwikkeld om op een verhalende manier uitleg te geven over de werkelijke gebeurtenissen en processen die het cultuurlandschap van de Vechtstreek hebben gevormd en om de biografie van de Vechtstreek op een samenhangende manier digitaal te ontsluiten en om de bezoeker te stimuleren zelf van het cultuurlandschap te genieten en het te ontdekken, thuis en in het veld.

Venster op de Vecht ontsluit het verhaal van de Vechtstreek. Bij het ontwikkelen van Venster op de Vecht stond de vraag centraal hoe de biografie van een cultuurlandschap op een samenhangende manier kan worden gevisualiseerd; niet alleen het wat en waar, maar bovenal het hoe en waarom. 

Het cultuurlandschap van de Vechtstreek is het gevolg van het ingrijpen van de mens in de natuurlijke ondergrond. Daarom heeft Venster op de Vecht twee ingangen: ‘landschap’ en ‘historie’. Wilt u het verhaal van de Vechtstreek vanuit het landschap beleven? Kies dan voor de ingang Landschap. Bent u meer geïnteresseerd in het ingrijpen van de mens in dat landschap, kies dan voor de ingang Historie.