Kwaliteitstoerisme Stichtse Vecht

Wat en waarom kwaliteitstoerisme?

De bedoeling van kwaliteitstoerisme (en recreatie) is de balans te vinden tussen de ontwikkeling van recreatie & toerisme en kwaliteit van erfgoed, landschap en leefbare kernen in de Stichtse Vecht. Het is nodig om de bezoekersstroom bij te sturen, zowel fysiek als digitaal. Het gaat niet om met een schot hagel meer bezoekers actief aan te trekken (gebiedspromotie). Het gaat om meer bewuste sturing op bepaalde doelgroepen en dat vertalen in huidige en nieuwe aanbod en communicatie. De kerngroep vat dat samen onder de term ‘’kwaliteitstoerisme’’.

Kwaliteitstoerisme in de Stichtse Vecht herkennen we aan:

–       De Doelgroep: in de terminologie van de landelijke Leefstijlvinder richten we ons in de gemeente op de Inzichtzoeker, Stijlzoeker en Rustzoeker of in termen van Utrecht Region de Traditionelen.

–       Het product/aanbod: verbindt de kwaliteiten van cultuur & erfgoed met duurzaamheid (zoals langzaam en schoon vervoer, logistiek, kwaliteitsproducten (biologisch-/streek- /kwaliteitsrestaurants e.d.)) en toerisme & recreatie.

–      Een gebiedsgerichte aanpak: maatwerk is nodig afhankelijk van de plek, ambities, belanghebbenden. Ontwikkelingen vinden plaats in overleg en afstemming met de kwaliteiten van de omgeving en met belanghebbenden (specifiek bewonersgroepen) in de omgeving. Waar mogelijk kunnen constructies-verdienmodellen worden opgezet waarbij bezoekers kunnen bijdragen aan instandhouding van erfgoed, cultuur en landschap.

Kwaliteitstoerisme is in de praktijk te vertalen in bijvoorbeeld:

–       Nieuwe vergunning: Onderbouwingen van vergunning aanvragen waarbij bepaalde doelgroepen zijn uitgesloten of zeer kritisch worden bekeken.

–       Evenementenbeleid en locaties.

–       Verkeersplan en -maatregelen, met voorrang voor met name wandelen en fietsen en transferia. Geografische maatregelen met zoneringen voor extensieve-intensieve vormen van recreatie, van bepaalde verkeersstromen. Denk aan het weren van bussen/motorrijders/etc. op bepaalde wegen/zones en/of in bepaalde perioden.

–       Ontwikkeling fysieke netwerk: transferia, TOP’s en recreatiefnetwerk.

–       Aanboddifferentiatie naar seizoensgebondenheid.

–       Participatie-consultatie stimuleren – verplicht stellen, betrekken/raadplegen van wijk-dorpsraden en andere stakeholders.

–       Organisatie en activiteiten. Bijvoorbeeld opdrachten en budgetten voor uitvoeringsorganisaties zoals Toerisme Gooi & Vecht, bepalen van kaders en keuzes voor budgetten voor initiatieven en projecten.

Hoe, dat zal blijken in (participatie)processen voor beleidsplannen, programma’s, projecten of initiatieven. De gemeente kan de ontwikkeling van kwaliteitstoerisme met de bedoeling balans met landschap, cultuur en erfgoed als uitgangspunt opnemen in divers beleid.