Venster op de Vecht

Venster op de Vecht , de ‘encyclopedie van de Vechtstreek’.

De voor de Vechtstreek zo karakteristieke verkavelingspatronen uit de vroege Middeleeuwen zijn zo goed bewaard gebleven dat bijna duizend jaar geschiedenis nu nog in het landschap zichtbaar is. Een geschiedenis van rijkdom en verval, met dreiging –van water en oorlog- en voorspoed is af te lezen aan buitens, forten, sluizen, sloten, bruggen, polders, wegen, dorpen en aan het open land.

De Vechtstreek hoort daarmee tot de oudste en best bewaarde cultuurlandschappen van Nederland.

Kennis, inzicht en waardering van de processen die dit cultuurlandschap hebben gevormd, zijn een essentiële voorwaarden voor waardering, begrip en draagvlak.

De Vechtplassencommissie heeft Venster op de Vecht , de ‘encyclopedie van de Vechtstreek’, ontwikkeld om op een verhalende manier uitleg te geven over de werkelijke gebeurtenissen en processen die het cultuurlandschap van de Vechtstreek hebben gevormd en om de biografie van de Vechtstreek op een samenhangende manier digitaal te ontsluiten en om de bezoeker te stimuleren zelf van het cultuurlandschap te genieten en het te ontdekken, thuis en in het veld.

Venster op de Vecht ontsluit het verhaal van de Vechtstreek. Bij het ontwikkelen van Venster op de Vecht stond de vraag centraal hoe de biografie van een cultuurlandschap op een samenhangende manier kan worden gevisualiseerd; niet alleen het wat en waar, maar bovenal het hoe en waarom. 

Het cultuurlandschap van de Vechtstreek is het gevolg van het ingrijpen van de mens in de natuurlijke ondergrond. Daarom heeft Venster op de Vecht twee ingangen: ‘landschap’ en ‘historie’. Wilt u het verhaal van de Vechtstreek vanuit het landschap beleven? Kies dan voor de ingang Landschap. Bent u meer geïnteresseerd in het ingrijpen van de mens in dat landschap, kies dan voor de ingang Historie.