Grondverwerving

In maart 2019 heeft GS van de Provincie de grondstrategie gewijzigd  en €33 miljoen vrijgemaakt om 600ha natuurgebied te kunnen verwerven.

Voor verschillende opgaven uit het gebiedsakkoord is het nodig dat er grond(eigendom) beschikbaar komt; grond die momenteel veelal in particulier bezit en gebruik is. Vooral voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden is veel grond nodig: ruim 600 hectare (landbouw)grond wordt komende jaren omgezet naar nieuwe natuurgebieden.

In de grondstrategie Oostelijke Vechtplassen is aangegeven hoe de provincie de benodigde gronden beschikbaar krijgt voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Het gaat om gronden die gelegen zijn binnen de grenzen van het zogenaamde Natuur Netwerk Nederland