Stichtse Vecht als pilotgemeente

Vanwege het unieke landschap, het vele erfgoed, de historische dorpskernen, de buitenplaatsen, oude boerderijen en de bijzondere verkavelingspatronen is Stichtse Vecht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verkozen tot pilotgemeente om het erfgoed, de identiteit en de kernwaarden van de gemeente in de ruimtelijke ordening kan worden gebruikt voor de keuzes die in de Omgevingsvisie voor de lange termijn moeten worden gemaakt.

Daarvoor introduceerde de RCE het begrip ‘trendlijnen’. Daaronder wordt verstaan de 3-slag van a) het analyseren van de verschillende historische ‘lagen’ die in een cultuurlandschap te herkennen zijn, naar b) de omschrijving van wat dat in het heden heeft opgeleverd naar c) de vertaling van de kwaliteiten en knelpunten naar de agenda van de toekomst.

De acht trendlijnen die de gemeente onderscheidt zijn gebaseerd op de verhaallijnendie zijn omschreven in het boekje De kracht van Stichtse Vecht, landschap en cultuurhistorie (uitgave van Stichting het Vechtsnoer (2018) geschreven door Steven de Clercq en Juliette Jonker-Duynstee).

Dit boekje beschrijft op inspirerende wijze hoe de gemeente is geworden tot wat ze nu is. Iedere verhaallijn heeft zijn eigen dynamiek, maar ook zijn eigen schaal en ruimtelijke logica. De verhaallijnen zijn omgezet tot trendlijnen. Het boekje is het naslagwerk voor verdere achtergronden over de trendlijnen.