Bestemmingsplannen gaan op in de Omgevingswet

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke ordening van een bepaald deel van de gemeente vastgelegd, bijv. waar wel of niet gebouwd mag worden. Bestemmingsplannen worden om de 10 jaar vernieuwd om te kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden.

Iedere gemeente heeft tot nu toe meerdere bestemmingsplannen. Daar komt verandering in: eind 2020 moet de Omgevingswet zijn ingevoerd met een plan voor het hele grondgebied van de gemeente. De Omgevingswet moet op 1 januari 2021 van kracht zijn.

In iedere gemeente wordt nu hard gewerkt aan de voorbereiding van die Omgevingswet en aan de Omgevingsvisie die strategisch richting geeft aan de plannen van de gemeente. Zie daarvoor het dossier Omgevingsvisie.