Bestemmingsplan Rondom de Vecht (Stichtse Vecht)

De VPC was actief betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Rondom de Vecht’ dat op 23-11-2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gaat in grote lijnen over het buitengebied van Breukelen en Maarssen en wordt in het westen begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. (zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG01/cs/130439.3405/463676.132/22402.595617392006)
De Vecht loopt dwars door het plangebied maar is geen onderdeel van het plan. Voor de Vecht wordt een apart bestemmingsplan ‘De Vecht’ gemaakt.

Bestemming ‘buitenplaats’
Een belangrijk nieuw element in het bestemmingsplan is dat de buitenplaatsbiotoop die de provincie in het Jaar van de Buitenplaats (2012) heeft ontwikkeld integraal in het plan is opgenomen. Vooral voor de vele gesplitste buitenplaatsen is dat van belang omdat zo de ruimtelijke eenheid binnen de buitenplaats bewaakt kan worden.

Raad van State
De VPC is overwegend positief over het plan, maar is op drie onderdelen in beroep gegaan bij de Raad van State:
1. de uitbreiding van de sapperserij van Schulp bv (Zandpad 76, Breukelen) die, naar ons oordeel, door o.a. het overwegend gebruik van veel van verre aangevoerd fruit (zware vrachtwagens op het Zandpad) niet langer aangemerkt kan worden als ambachtelijk. Inmiddels is sprake van een industriële productie, die naar het oordeel van de VPC vanwege zijn aard niet langer past aan het Zandpad en naar een industrieterrein zou moeten worden verplaatst.
2. Ontwikkelingen langs de Weersloot (Proosdijweg1 tot Zandpad 2, Breukelen). Naast het tegen de regels in verhuren van ligplaatsen langs het achterste deel van de landtong, geldt ons bezwaar de opwaardering van de minicamping. Daar mogen nu in de zomermaanden uitsluitend 15 tenten staan. Door dit te verruimen naar 25 campers en caravans gaat een uniek aanbod voor kamperende watertoeristen verloren en breidt de Scheendijk zich uit in de polder Breukelen-Proosdij.
3. Jaarlijks gebruikt de gemeente het park van Goudestein voor verschillende bijeenkomsten, feesten en evenementen die de gemeente met zijn inwoners viert (Dodenherdenking, Koningsdag, intocht Sinterklaas, enz.). Dergelijke evenementen zijn passend. Het toestaan van de kunstijsbaan is voor de VPC acceptabel omdat de jeugd er leert schaatsen. Bedenkelijk is het steeds verder oprekken van de duur van het evenement en de tijd voor op- en afbouw. Bij de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan is de mogelijkheid geschapen voor meerdere meerdaagse commerciële evenementen met horeca. De VPC verzet zich tegen deze ‘verpretparking’ van de buitenplaats Goudestein.