Bouwplan Boslaan 13, Vreeland is goedgekeurd

9 januari 2019: de Raad van SV keurt bouwplan Boslaan 13 goed

Op het perceel Boslaan 13 lag ooit de boerderij van de buitenplaats Slotzicht, maar nadat Natuurmonumenten de meeste grond had gekocht, bleef er slechts ca. 8.000 m2 over. In de jaren 1960 vond de gemeente het goed dat op het terrein zeven recreatiewoningen werden geplaatst.

In 2015 werd een plan gepresenteerd om alle recreatiewoningen en schuren te slopen en om daar een nieuwe, 2e villa te bouwen. Het saneren van die recreatiewoningen is prima, maar omdat het plan geen relatie legde met de buitenplaats en omdat het agrarisch karakter geheel verloren ging, is dat plan terecht door de gemeenteraad afgekeurd.

De VPC heeft meegedacht over de ontwikkeling van het nieuwe plan en stemt geheel in met het inmiddels goedgekeurde ontwerp (zie ontwerp Evert Jan de Jong).

In dat plan wordt de relatie met de buitenplaats versterkt door het parkachtige karakter van het ‘eiland’ te versterken en de watergang rondom weer open te maken. Ook blijft het agrarisch karakter behouden en wordt zelfs versterkt door het behouden van de karakteristieke schuur en de hooiberg achter het bestaande woonhuis. Door de sloop van de andere schuren komen er doorzichten naar het achterliggende land. Door de oprijlaan vanaf de dam naar achteren door te trekken, wordt de agrarische wereld, rechts van de oprijlaan, verbonden met die van de buitenplaats, links op het eiland.

Voor de nieuwe woning, die op het eiland komt, is gekozen voor eigentijdse architectuur en materiaalgebruik.