Donatie Vrienden van de Vecht 2015

Uit onze administratie blijkt dat veel Vrienden gehoor hebben gegeven aan het verzoek de contributie 2015 over te maken (waarvoor onze hartelijke dank).

Heeft u ons eerdere verzoek niet gelezen, maar wilt u alsnog de contributiebetaling voor 2015 overmaken? Hiervoor gebruikt u de volgende gegevens: NL22 INGB 0000 256092 tnv Vechtplassencommissie / Vrienden van de Vecht.

Twijfelt U of U de donatie al heeft betaald of een machtiging heeft afgegeven, dan volstaat een email naar vriend@vecht.nl met de vraag “donatie 2015 al betaald of machtiging afgegeven?”