Vechtpostzegels

De laatste Vechtpostzegels zijn nog te koop. Vellen met 10 Vechtpostzegels kunnen worden besteld per email
(info@vecht.nl) na overmaking van 10 euro naar de Triodosrekening van de Stichting Vrienden van de Vecht te Maarssen: NL86 TRIO 0198 5265 47
Verzending geschiedt op eigen risico, tenzij u 8 euro extra overmaakt voor aangetekende verzending.

vechtpostzegels

Vechtpostzegels