“Met een schone Vecht begínt het pas”

Symposium Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht –
5 september 2015 in de Kazerne te Muiden.

Het houdt nooit op, werken aan de Vecht. De Hollandse/Utrechtse veenrivier is de drager van een gebied met waardevolle natuur en belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Aantrekkelijk voor wandelen, fietsen en varen. Hoe houden we die kwaliteiten vast? In dit symposium is aandacht voor het Restauratieplan Vecht. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft recent de laatste maatregel uit het plan afgerond: in vier jaar tijd werd ruim 2,5 miljoen kuub slib uit de Vecht gebaggerd. Maar het symposium gaat óók over de noodzakelijke focus voor plannen- en beleidsmakers in de Vechtstreek, gericht op behoud en verdere versterking van de kwaliteiten. Een schone Vecht is het startpunt voor een duurzame Vechtstreek.

Datum

Zaterdag 5 september 2015

Locatie

De Kazerne
Kazernestraat 10, 1398 AN Muiden

Programma

9.30 u   Inloop met koffie/thee

10.00 u Opening: Charlotte Smit, voorzitter Vechtplassencommissie

10.05 u Visie op duurzame waterkwaliteit Vecht: Dr.ir. Gerhard van den Top, dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

10.30 u Restauratieplan De Vecht in vogelvlucht: drs. Marie-Josée Leloup, Projectleider Waternet

11.00 u Aandachtspunten voor behoud Vechtkwaliteit: Drs. Bart Specken, ecoloog Waternet

11.20 u Pauze

11.50 u Waar haalt Amsterdam haar drinkwater?: Frank Smits, hydroloog Waternet

12.30 u Afsluiting door Charlotte Smit

12.35 u Lunch

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor dit symposium via aanmelden@vecht.nl of schriftelijk naar:

Vrienden van de Vecht
Postbus 5347
1380 GH Weesp

De kosten voor het symposium bedragen inclusief lunch € 10 p.p., over te maken op NL22INGB0000256092 t.n.v. VPC-Vrienden van de Vecht te Vinkeveen. Graag onder vermelding van “symposium 2015”.

U ontvangt na aanmelding een bevestiging.

Routebeschrijving

page1image128

Parkeren in Muiden kan alleen betaald op de plaatsen hierbij met Rood aangegeven. Het P2 terrein Kazerneplein is vlak bij onze locatie en kost € 2,40 per uur. P6 ligt iets buiten de kern van Muiden, maar men kan goed naar het centrum lopen, naar onze locatie 15 à 20 minuten, dit kost € 1 per uur. Er kan alleen met pin worden betaald. Alle overige parkeerplaatsen zijn bestemd voor vergunninghouders.

Op 5 september is in Muiden geen autoverkeer mogelijk over de brug bij de zeesluis. De parkeerterreinen zijn vanaf de A1 te bereiken via afslag 4. Advies: raadpleeg voor uw reis www.vananaarbeter.nl.

Dit symposium is mogelijk door de gewaardeerde inzet van AGV/waternet en de steun van het Karel Nagel Fonds en het Rie de Boois Fonds.