8 mrt 2014 – Gunterstein

Gunterstein, Willinkbos, aan de Scheendijk te Breukelen

Aanwezig: 12 werkers

De werkplek aan de Scheendijk is een parkeerplaats die de gemeente Stichtse Vecht huurt van Gunterstein.

In het verleden zijn er uit veiligheidsoverwegingen veel populieren gekapt. Vervolgens is er nu een  herplantingsplicht. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Wapperende baniers. Op deze werkdag wapperden voor het eerst de baniers van Werk aan de Vecht. Met enige trots werden de baniers uit hun foedraal gehaald en met behulp van  grondpinnen  overeind gezet. We zijn nu goed zichtbaar.

Het werk bestond uit “slieten planten”.Voor sommigen was de term “slieten planten” bekend; voor anderen was het uitbreiding van de woordenschat. Waar zo’n werkdag al goed voor is.Aanvankelijk zouden we wilgen knotten, ware het niet dat de gemeente ons in de week, voorafgaand aan de werkdag onverwacht voor was geweest. Aan ons nu de taak om slieten te planten, d.w.z. om  geknotte wilgentakken te herplanten. We hebben in tweetallen, gewapend met grondboren heel veel slieten in de lijn van de bestaande populieren geplant. Eigenlijk een wondertje dat je afgezaagde takken in de grond kan zetten, waardoor  ze  weer wortels vormen en uitgroeien tot nieuwe bomen.  De wortelvorming wordt gestimuleerd door op sommige plekken de bast van het deel van de sliet wat de grond in gaat weg te snijden. De bedoeling van de  herbeplanting is om de parkeerplaats enigszins te “upgraden”. De komende tijd zal blijken of dat gelukt is.

Tussen de middag was het relaxen op een stuk zeil met een heerlijke kop soep en zelf gebakken koekjes. Na de werkdag was er gelegenheid om in het park van Gunterstein de  stinzenplanten te bewonderen. De sneeuwklokjes bloeiden er overweldigend.

Het was een aangename werkdag met prachtig weer.