Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning 2021 voor biologische boeren uit Breukelen

Zaterdag 6 november 2021 werd de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning 2021 tijdens de VechtVriendendag uitgereikt aan Max en Nicole van Tilburg van het biologische melkveebedrijf De Hof van Gunterstein te Breukelen.

Een groot deel van het veenweidegebied aan beide zijden van de Vecht bestaat uit boerenland waar agrarische bedrijven proberen met veeteelt een goed bestaan te hebben. Van oudsher hebben boeren een vormgevende rol gespeeld in het landschap, te beginnen met de ontginningen en het beheersen van de waterstanden. Dat is een eeuwenlang proces geweest dat nu op zijn grenzen stuit. Daarom zijn initiatieven waarbij biologisch boeren wordt gestimuleerd, samen met duurzaam landbeheer met waar mogelijke hogere waterstanden ter vermijding van verdere inklink en bevordering van biodiversiteit, van groot belang.

Bij de Hof van Gunterstein staat niet de maximalisatie van de productie voorop maar de aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarom verdienen Max en Nicole van Tilburg als inspirerend voorbeeld van Vechtvriendelijk boeren de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning 2021.

Lees de gehele Laudatio die Max en Nicole eert met de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning 2021

en over eerdere penning-verkrijgers