Regionale Energie Strategie (RES)

In de eerste helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.Om tot een coherente energietransitie te komen zijn onlangs de Regionale Energie Strategie teams opgelijnd.

Eind 2019 zal duidelijk zijn hoe de regio’s de landelijk opgave uit het klimaat akkoord gaan invullen.

Regionale Energie Transitie