Word Vriend van de Vecht

De Stichting Vrienden van de Vecht is in het leven geroepen om de Vechtplassencommissie te steunen. De Vrienden van de Vecht ondersteunen financieel en met raad en daad. Zij vormen een maatschappelijk draagvlak voor de werkzaamheden van de Vechtplassencommissie en dragen financieel bij aan de VPC-activiteiten. De vrienden van de Vecht hebben bij activiteiten van de Vechtplassencommissie een streepje voor op buitenstaanders.

Het Vrienden-lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar of een ander door u gekozen bedrag.

Vriend voor het Leven kan men worden voor het eenmalige bedrag van € 300,-.

Vrienden-donaties gaarne overmaken naar Bankrekening NL22INGB0000256092 t.n.v. VPC-Vrienden van de Vecht te Vinkeveen o.v.v. donatie

Ook kunt u een machtiging zenden naar vriend@vecht.nl zodat wij het door u gekozen bedrag van uw rekening kunnen incasseren.

In alle gevallen zijn wij u zeer erkentelijk voor uw steun aan het werk van de Vrienden van de Vecht.

U kunt vriend worden van de Vrienden van de Vecht via dit formulier.