informeer ons

Voor het bereiken van haar doelstelling is de Vechtplassencommissie o.a. afhankelijk van signalen en medewerking van anderen. Wij stellen alle raad en daad op hoge prijs. Als u een ontwikkeling op het terrein van landschap, natuur, cultuur of milieu te melden hebt of als u de Vechtplassencommissie wilt ondersteunen, neem dan contact op info@vechtplassencommissie.nl