Doelstelling en werkgebied

De Vechtplassencommissie werkt aan het landschap, de natuur en de cultuur van de (Utrechtse) Vechtstreek. Wij staan voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het gebied met oog voor het verleden maar nadrukkelijk óók vanuit de notie dat eigentijdse ontwikkelingen, mits met zorg ingepast in de omgeving, een plaats moeten krijgen.

De Vechtplassencommissie benut een scala aan middelen om haar doelstelling te bereiken: gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, particulieren en organisaties, het laten uitvoeren van onderzoek, participeren in ontwikkelingen (liefst in een zo vroeg mogelijk stadium), inspreken en eventueel procederen en het uitdragen van kennis.

Het werkgebied van de Vechtplassencommissie is het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden) en de oostelijke en westelijke Vechtplassen. Zie het kaartje. link: