Bestuur en werkcomité

Bestuur

Mr. M.C. Smit-van Donselaar (voorzitter)

Drs. F.H.B. Cladder (secretaris)

Drs. S.W.G. de Clercq (penningmeester)

A.E.C. Koole–Quarles van Ufford, lid

S.J. Cornelissen, lid

Prof.Dr. L.R. Mur, lid

J. van ’t Hek, lid

 

Het werkcomité

de bestuursleden en:

C.H. Beelaerts van Blokland

J. Copijn

E. Rust

A. Hooijer

G.C. Nagel

D. Quaak

P. Rombouts