ANBI

De Vechtplassencommissie is een erkende ANBI-instelling.