De Vecht: een rivier met een uniek landschap

loenen-vanaf-de-vecht

De rivier, de oevers, de buitenplaatsen, tuinen, dorpen en het plassengebied vormen een beeldverhaal van ontwikkelingen door de eeuwen heen.
Ontwikkelingen die getuigen van stijl, verhoudingen en respect voor de natuurlijke omgeving: een verhaal met kwaliteit. De Vechtplassencommissie onderhoudt dat beeldverhaal en schrijft mee aan nieuwe hoofdstukken.